Ryhmäterapiat

Mitä tarkoittaa ryhmäterapia? Kelan vaativan kuntoutuksen päätös voi sisältää tietyn terapiamuodon yksilö- tai / ja ryhmäterapiaa.

Ryhmäterapian tavoite:
Ryhmäterapiassa terapiakohtaiset tavoitteet ovat samat kuin vastaavassa yksilöterapiassa. Tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista. Terapiassa tarjotaan myös vertaistukea sekä turvallinen ympäristö taitojen harjoittamiseen arkielämän suoriutumisen ja osallistumisen turvaamiseksi tai parantamiseksi.

Ryhmäterapia alkaa kuntoutujan yksilökäynnillä. Käynnillä terapeutti haastattelee kuntoutujan ja kartoittaa kokonaistilannetta ja kuntoutustarpeita yhteistyössä kuntoutujan ja osallistuvan omaisen, läheisen tai lähiverkoston kanssa. Kartoitusta voidaan tehdä myös soveltuvilla mittausmenetelmillä. Terapeutti kirjaa kuntoutujan kanssa yhdessä sovitut selkeät GAS-tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla kuntoutujan saavutettavissa ja liittyä kiinteästi hänen arkeensa. Yksilökäynnillä kuntoutujalle ja hänen omaiselleen, läheiselleen tai lähiverkostolle annetaan tietoa ryhmäterapian toiminnan periaatteista ja menettelyistä.

Ryhmäterapian toteutus
Ryhmäterapia toteutetaan kohderyhmän ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmä tarkistaa yhteisiä tavoitteita tarpeenmukaisesti yhteistyössä terapeutin kanssa.

Ryhmän koko: 3-8 kuntoutujaa ja 1-2 ohjaajaa. Ryhmäterapiakerta kestää 60–90 minuuttia.
Ryhmäterapiaan liittyvä yksilökäynti kestää 60 minuuttia.

Päätösvaihe
Päätösvaiheen yksilökäynnillä terapeutti ja kuntoutuja arvioivat tavoitteiden saavuttamista.
Ryhmäterapian yksilökohtaisen tuloksellisuuden arviointi pohjautuu jakson alussa ja päätösvaiheessa saatuihin mittaustuloksiin, terapeutin omaan havainnointiin sekä kuntoutujalta ja
hänen omaisiltaan, läheisiltään tai arjen ympäristön lähiverkostolta saatuun palautteeseen.
Läheiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yksilökäyntiin.
Päätösvaiheessa terapeutti käy kuntoutujien kanssa ryhmäkeskustelun, jossa arvioidaan, miten ryhmälle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Jonotilanne
Arabia/Helsinki:
Allasterapia 0/8
Fysioterapia 0/5
Toimintaterapia 0/5
Turku:
Allasterapia 0/8
Fysioterapia 0/5
Toimintaterapia 0/5