Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psyko-fyysis-sosiaalinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Fysioterapeutti kohtaa aina kokonaisen ihmisen vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa asiakas oppii oman kehon kautta vaikuttamaan elämäänsä. Fysioterapiassa huomioidaan hengitykseen, asentoihin ja liikkumiseen liittyvien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys, ja opitaan havainnoimaan ja ymmärtämään oman kehon toiminta- ja reaktiomalleja.

 • Fysioterapian avulla asiakas voi saada turvallisemman kontaktin itseensä ja vahvistaa itsetuntemustaan
 • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
 • oppia vireystilan ja tunteiden säätelyä,
 • stressin- ja kivunhallintaa,
 • rentoutumista ja kehon vakauttamista sekä
 • vuorovaikutustaitoja.

Fysioterapian tavoitteet ja suunnitelma määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Kenelle se sopii?

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Erityisesti suositeltavaa sinulle, jolla on:

 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa ja kehonkuvassa
 • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Selaa asiantuntijoita

Salla Alhonen

Salla Alhonen

Fysioterapeutti AMK, 2013 Neurologisen fysioterapian täydennyskoulutus 2015 AVH osaajakoulutus 10 op Psykofyysinen fysioterapia (opinnot valmiit 3/2024)

Kiinnostuksen kohteina nuorten ja aikuisten neurologinen kuntoutus ja kävelykuntoutus (LiteGait, OmegoPlus) sekä psykofyysinen fysioterapia.

fisven
Näytä lisää