Kävelykuntoutusperhe – uutta Suomessa

Neuropisteen Turun toimipaikkaan on tulossa tammikuun alussa 2022 Omego®Plus robottiavusteinen kävelykuntoutuksen harjoituslaite ja LightGait kävelyharjoittelulaite. OmegoPlus on uusi robottiavusteinen innovaatio ja vasta toinen Suomessa.

Omego Plus on tarkoitettu kävelyn valmiuksien kehittämiseen ja sitä voidaan hyödyntää jo hyvin varhaisessa vaiheessa kuntoutusprosessia.  Harjoittelukulmia ja liikelaajuuksia on helppo muokata kullekin käyttäjälle sopiviksi ja harjoittelua voi toteuttaa makuu-, istuma- ja pystyasennossa.

Omego®Plus laitteella voi harjoitella muun muassa kestävyyttä, voimaa, porrasharjoittelua, aktiivista, avustettua ja passiivista liikeharjoittelua, nilkan liikkeitä, tuntoaistia, symmetriaa ja rytmiä, sekä vartalon hallintaa. Laite soveltuu niin lapsille kuin aikuisillekin ja on suunnattu erityisesti AVH-, selkäydinvamma-, aivovamma-, MS, Parkinson ja liikehäiriö sairauksia sairastaville kuntoutujille. Ikääntyneet ja muistisairaat hyötyvät myös Omego®Plus-harjoittelusta. Kuntoutumisen edetessä painoa voidaan portaattomasti vähitellen tuoda enemmän alaraajoille ja harjoittaa näin kävelyssä vaadittavaa pystyasentoa. Robottiavusteisuutta vähennetään myös kuntoutumisen edetessä. Tavoitteina Omego®Plus-harjoittelussa voi olla esimerkiksi kävelykyvyn saavuttaminen, kävelymatkan pidentyminen, kävelynopeuden lisääntyminen, liikekontrollin tai tasapainon  kehittyminen.

Omego®Plus-laitteella on mahdollista hyödyntää kuntoutuksessa pelimaailmaa, joka kehittää havainnointikykyä, antaa välitöntä palautetta suorituksesta, lisää harjoittelumotivaatiota ja yhdistää kognitiivisen harjoittelun fyysiseen harjoitteluun, tehostaen harjoittelun vaikutusta. Laitteella voidaan suorittaa erilaisia luotettavia mittauksia, muun muassa lihasvoiman, aktiivisen liikkuvuuden ja tuntoaistin osalta. Omego®Plus-laitteella suorituksen tallentaminen onnistuu vaivatta ja kuntoutumisen edistymistä voidaan seurata sujuvasti ja reaaliaikaisesti.

Omego®Plus-laitteen lisäksi kävelykuntoutuksen harjoitusvälineeksi on tulossa vuoden 2022 alussa LiteGait- painokevennetty kävelyharjoittelulaite. LiteGait-laitteella kävelyä voidaan harjoittaa turvallisesti ja monipuolisesti eri ympäristöissä. Oikeiden liikemallien harjoittelua voidaan toteuttaa juoksumatolla tai lattialla.

Omego®Plus ja LiteGait yhdessä mahdollistavat tehokkaan ja tavoitteellisen kävelykuntoutuksen aina varhaisesta kuntoutuksen vaiheesta vähitellen pystyasennon löytymiseen ja aina kävelykyvyn saavuttamiseen. Niiden yhdistelmällä harjoittelu on monipuolista, tehokasta ja moniulotteista.

Tule tutustumaan laitevalikoimaan. Tehdään yhdessä hyvä suunnitelma paremman toimintakyvyn  saavuttamiseksi.

Katso video alla olevasta linkistä

https://tyromotion.com/en/products/omegoplus/