Robottiavusteinen kävelyharjoittelu parantaa kehon hahmotuskykyä

Tutkimus (Effects of Robotic Neurorehabilitation on Body Representation in Individuals with Stroke: A Preliminary Study Focusing on an EEG-Based Approach) robottiavusteisen neurologisen kuntoutuksen vaikutuksista kehonhahmotukseen aivohalvauksen saaneilla henkilöillä. Tämä on alustava tutkimus, jossa keskitytään EEG-pohjaiseen lähestymistapaan.

Tutkimuksessa arvioitiin robottiavusteisen kävelyharjoittelun sekä visuaalisen palautteen vaikutusta asiakkaan kehon hahmotukseen. Tutkimukseen valikoitui 45 henkilöä, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Toisella ryhmällä kuntoutus suoritettiin robottiavusteisella kävelykuntoutuslaitteella, jossa oli visuaalisen palautteen mahdollisuus, kun toisella ryhmällä laitteen avulla ei ollut mahdollista visuaaliseen palautteeseen. Harjoituskertoja molemmilla ryhmillä oli 40 ja ne kestivät tunnin kerrallaan. Tutkimuksessa visuaalisen palautteen hyötyjen odotettiin kohdistuvan kehon hahmotukseen, sensomotoriseen toimintaan sekä kävelyn suorituskyvyn kehittymiseen. Tutkimuksessa arviointiin käytettiin FMA-LE (Fugl-Meyer Assessment scale for lower extremities), BES (Body Esteem Scale) sekä BUT (The Body Uneasiness Test) mittareita.

Tutkimuksessa havaittiin, että visuaalinen palaute yhdistettynä robottiavusteiseen kävelyyn paransi asiakkaan tuloksia kaikissa edellä mainituissa mittareissa, verrattuna ryhmään, joka ei saanut harjoittelusta visuaalista palautetta. Tuloksista voidaan päätellä, että asiakkaat hyötyvät saamastaan visuaalisesta palautteesta harjoittelun yhteydessä.

Neuropisteen Lokomat -kävelyrobotissa ovat harjoittelun tukena myös visuaaliset kehon hahmottamista edistävät pelit.