Arvomme

VASTUULLISESTI VÄLITTÄEN: Asiakkaan hyvinvoinnista välittäminen on meidän toimintamme kulmakivi. Haluamme tarjota omaa luokkaansa olevan asiakaskokemuksen. Meitä on helppo lähestyä. Toimimme vastuullisesti. Olemme luotettava kumppani.

RATKAISUJA ETSIEN: Etsimme ratkaisuja ja kehitämme rohkeasti yksilöllisiä ja itsehoitoa tukevia uudenlaisia palveluja. Toimimme yhdessä asiakkaittemme kanssa.

VAIKUTTAVASTI TOIMIEN: Varmistamme asiakkaan tavoitteellisen ja tutkittuun tietoon perustuvan kuntoutumisen. Yhteistyöllä asiakkaan, läheisten ja yhteistyökumppanin kanssa teemme toimintakyvyn hyödyt mahdollisiksi. Toimimme tuloksellisesti, jotta asiakas saa meiltä laadukkaita palveluita ja näin toimien varmistamme toimintamme myös tulevaisuudessa.

TYÖYHTEISÖÄ KEHITTÄEN: Hyvinvoivat, osaavat ja välittävät työntekijät mahdollistavat hyvän asiakaskokemuksen. Huolehdimme, että Neuropisteellä on hyvä tehdä työtä ja työ koetaan merkitykselliseksi.