Kävelyrobotiikan hyöty AVH-kuntoutuksessa

Vuonna 2020 on tehty yhteenveto 62 tieteellisestä tutkimuksesta kävelyrobotiikan hyödyistä aivoverenkiertosairastuneille. Tutkimuksiin osallistui 244o potilasta. Kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelivat 10 päivästä 8 viikkoon. Kaikki tutkimukset olivat satunnaistettuja kontrollitutkimuksia, joissa vertailtiin kävelyrobotin käyttöä perinteiseen kuntoutukseen yli 18 vuotiailla potilailla.

TULOKSET:

Robottiavusteinen kävelykuntoutus lisää todennäköisyyttä itsenäiseen kävelyyn (38 tutkimusta, n=1567)

Robottiavusteinen kävelykuntoutus auttaa todennäköisesti kävelynopeuden lisääntymiseen (42 tutkimusta, n=1600)

Robottiavusteinen kävelykuntoutus auttaa useampaa kuntoutujaa kävelemään itsenäisesti.

Kävelyrobotiikan käyttö AVH-kuntoutuksessa yhdessä perinteisen fysioterapian kanssa on tehokkaampaa kuin perinteinen fysioterapia yksinään.

Robottiavusteisesta kävelykuntoutuksesta näyttävät hyötyvän eniten ne, joilla ei ole lainkaan kävelykykyä intervention alussa.

Yhteenveto on lainattu FysioNews Fysiolinen Oy:n asiakaslehdestä 1/2023

Lähde: Electromechanical assisted training for walking after stroke; 2020, Cochrane systematic review. (ensimmäinen julkaisu 2007)