Kevennetty kävelyä tukeva kuntoutus

Lokomat- kävelyrobotti keventää ja avustaa alaraajojen liikettä. Se antaa jatkuvaa palautetta kävelysuorituksesta. Harjoittelu on  tehokasta. Harjoittelun tavoitteena voi olla suuret askelmäärät 1000-3000 askelta tai spastisuuden aleneminen tai lihasaktiivisuuden kasvattaminen tai askelluksen symmetrian hahmottaminen. Harjoittelun edetessä painokevennystä vähennetään, jolloin kehon paino on enemmän alaraajoilla. Robottiavusteisuutta alennetaan alaraajalihasten aktiivisuuden kasvaessa. Mikäli kävely onnistuu apuvälineen avulla, niin robottiavusteisella harjoittelulla voidaan parantaa kävelyn symmetrisyyttä ja erityisesti heikomman alaraajan käyttöä. Robottiavusteisesta harjoittelusta seuraava vaiheen kuntoutus on kevennetty kävelyharjoittelu LiteGait laitteen avulla kävelymatolla tai lattialla.

Lokomat robottiavusteisesta ja LiteGait -harjoittelusta hyötyvät tutkitusti asiakkaat, joilla on AVH, selkäydinvamma, CP-vamma, aivovamma, etenevä neurologinen sairaus tai pitkän vuodelevon jälkeinen kävelykyvyn menetys.

Nordic Healthcare Group teki raportin 2019 robottiavusteisesta kuntoutuksesta:

Kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä kannalta merkittävää on elämänlaadun parantuminen. Raportin mukaan keskivaikeissa tapauksissa elämänlaatu nousee 13% ja vaikeissa tapauksissa 4%. Keskimäärin tämä tarkoittaa 6% parannusta elämänlaatuun. Keskimääräinen asiakaskohtainen säästö on 17%.

Neuropiste Helsingissä löytyy LiteGait laitteen avustuksella kävelykuntoutusta, ja Turussa Lokomat robottiavusteista kuntoutusta.