Kuntoutusta etänä ja kasvokkain

Covid-19 keskeytti usean asiakkaan kuntoutukset. Neuropiste on tarjonnut terapioita epidemian aikana etä- ja kasvokkain kuntoutuksena noudattaen erittäin huolellista käsihygieniaa, suojautumista ja turvavälien noudattamista sekä siivouksen tehostamista. Asiakaskokemukset etäkuntoutuksesta ovat olleet erittäin positiiviset.

Vaikeavammainen asiakas osallistui etäkuntoutukseen avustajan kanssa. Hän koki etäterapian tehokkaana. Ohjaajan kokemus ensimmäisestä etäterapiasta oli se, että asiakas otti haltuun sanallisen ohjauksen yhtä hyvin kuin hän olisi ohjannut manuaalisesti. Seuraavalle viikolle kuntoutuja valitsi etäkäynnin kasvokkain tapaamisen sijasta.

Hyvin liikkuva kuntoutuja, joka työskentelee etätöissä kotona. Hänellä on tietotekniset asiat hyvin hallinnassa ja kokemusta etäpalveluiden käytöstä. Kuntoutuja koki käyttämämme videovälitteisen yhteyden selkeänä ja helppokäyttöisenä. Hän kertoi: ”Aloitin jo edellisenä iltana odottaa terapiaa. Toivon, että markkinoimme etäkuntoutusta aktiivisesti muillekin, oli niin hyvä kokemus!” Terapeutti koki, että asiakas teki harjoitteet, jopa tehokkaammin kuin vastaanotolla.

Hyvät asiakaskokemukset videovälitteisistä terapioista johtuvat etäpalvelun helppokäyttöisyydestä, hyvistä nettiyhteyksistä, asiakkaan ja terapeutin rohkeudesta kokeilla uudenlaista toimintatapaa sekä hyvästä ennen terapiaa tapahtuvasta perehdytyksestä videovälitteisen yhteyden käyttöön. Videovälitteinen terapia on yksi tapa toteuttaa joko osittain tai kokonaan terapiaa, mikäli asiakas on estynyt tulemaan palveluntuottajan tiloihin terapiaan. Videovälitteinen terapia mahdollistaa tavoittaa osaavan asiantuntijan, mikäli tarvittavaa erityisosaamista ei löydy omalta paikkakunnalta.