Kävelyrobotiikka avuksi liikkumisen opetteluun

Robotisoidusta kävelykuntoutuksesta hyötyvät tutkimusten perusteella etenkin neurologiset
asiakkaat, kuten aivoverenkiertohäiriön, MS, parkinson taudin, aivovamman tai selkäydinvamman saaneet tai neurologisia sairauksia sairastavat, joilla kävely on vaikeutunut tai ei onnistu lainkaan. Kävelyterapiasta hyötyvät myös ne, joilla lihasheikkous tai spastisuus vaikeuttaa liikkumista tai siirtymisiä.

Turkuun toukokuussa 2019 avatussa Neuropisteessä on otettu käyttöön
Lokomat Pro FreeD -laite, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnallisen kävelyterapian.

Enemmän askelia

Kävelyrobotin avulla kuntoutusasiakas pystyy ottamaan paljon enemmän askelia verrattuna
perinteiseen fysioterapiaan. Kävelymatka 75 min terapian aikana voi vaihdella sadoista metreistä kolmeen kilometriin. Kävely mahdollistuu painokevennyksen ja alaraajoihin kiinnitettävien robottitukien avulla. Mikäli nilkat ja jalkaterät eivät toimi askelluksessa, niihin laitetaan tukiremmit.

Lokomat -terapian aikana voidaan harjoituttaa heikompaa alaraajaa tai molempia alaraajoja yhtä aikaa. Harjoitus voidaan kohdistaa mm polven nosto- tai koukistusharjoitukseen. Robotti avustaa sen verran, jotta askellus mahdollistuu. Robotin avustusta vähennetään sen mukaan kuin toiminta alaraajassa tai molemmissa alaraajoissa palautuu. Harjoittelun etenemistä voidaan seurata laitteessa tehtävillä jäykkyys, nivelliikkuvuus ja voimamittauksilla. Nousujohteinen kevennetty harjoittelu robotisoidusti toimii merkittävänä motivaattorina, kun harjoitteluun liitetään myös pelillisiä harjoitteita.

Sairauden tai vamman vakavuus määrittelee, voiko asiakkaasta tulla kävelevä. Jo pyörätuolista nouseminen ja robotin avulla askeleiden ottaminen on iso asia, sillä se edistää
muun muassa luuston terveyttä, hengityksen, verenkierron, suoliston ja lihaksiston toimintoja sekä elämänlaatua omatoimisuuden lisääntyessä. Lisäksi kävelykuntoutuksella voidaan vähentää jäykkyyttä ja kiputiloja, mikä jo itsessään on upea juttu! Eräs pyörätuolilla liikkuva CP vammainen asiakas kertoi hyötyneensä ensimmäisen kerran kävelykuntoutuksesta siten, että spastisuus alaraajoissa väheni merkittävästi usean päivän ajaksi ja siirtymiset sujuivat ja kivut lievittyivät. Toisena esimerkkinä laajan aivoinfarktin jälkeen asiakas kävi 20 kertaa kävelyterapiassa ja sai samanaikaisesti fysioterapiaa. Aluksi asiakas siirtyi avustettuna pyörätuolista kävelyrobottiin. Kävelyterapian päätyttyä asiakas nousi itsenäisesti pyörätuolista ja käveli nelipistekepin turvin yksin 40 metriä. Asiakkaan kuntoutumiseen vaikutti myös hänen omatoiminen, aktiivinen harjoittelu. Kolmantena esimerkkinä kaularankatason selkäydinvammainen, hän käy robotisoidussa kävelyterapiassa (jossa yhdistettynä yläraajaharjoittelu) ja myös fysioterapiassa sekä allasterapiassa. Hän kertoo terapioiden parhaimpina vaikutuksina, että on vähitellen pystynyt liikkumaan itsenäisesti pyörätuolin avulla, spastisuus on vähentynyt, koko keho saa liikettä, kävely vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon ja hengästyy. Parkinsonin tautia sairastava asiakas kertoi ensimmäisen kävelyharjoitusten jälkeen kävelyn helpottuneen seuraavien päivien aikana.

Kenelle robotisoitu kävelykuntoutus ei sovi. Jos lonkan, polven ja/tai nilkan nivelet ovat jäykistyneet niin, etteivät ne mahdollista kävelyyn vaadittavaa nivelten liikkuvuutta. Toinen vasta-aihe on pituus yli 2 metriä ja paino yli 135 kg. Muita vasta-aiheita ovat erittäin heikko rasituksensietokyky, merkittävä alaraajojen pituusero yli 7 cm, suuri luumurtumariski, avohaavat/ihorikot remmien kiinnitysalueilla, akuutit infektiot ja ei pysty kannattelemaan päätä.

Neuropisteen robotisoituun kävelykuntoutukseen voi tulla Kelan (alle 65v), kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, lääkärin fysioterapialähetteellä tai itse maksaen. Neuropisteeltä saa myös fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa. Tule tutustumaan katutason esteettömiin tiloihin osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33 tai soita 044 465 0545 tai 040 180 7338.