Monipuolista ja yksilöllistä puheterapiaa Turussa

Puheterapiassa kuntoutettavalle tehdään monipuolinen, yksilöllinen terapiasuunnitelma.

Neuropisteen puheterapiapalvelut on tarkoitettu aikuisille. Läheinen voi osallistua terapiakerroille aina, kun se on kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista.

Mitä puheterapiassa tehdään?

Puheterapian sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti. Puheterapiaan voi sisältyä tavoitteista riippuen mm. seuraavien asioiden harjoittelua:

  • puheen tuotto ja vastaanotto
  • äänen tuotto ja ääntöhengitys
  • kielellis-kognitiiviset taidot
  • nielemistoiminnot
  • kasvojen ja suun alueen sensomotoriikka
  • puheen ja nielemisen kompensaatiokeinot
  • puhetta tukevat sekä korvaavat menetelmät sekä kommunikaatioapuvälineiden käyttö
  • kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen ja harjaannuttaminen
  • aktiivinen sosiaalinen kanssakäynti sekä omatoiminen harjoittelu

Miten pääsen puheterapiaan?

Puheterapeutin palvelut ovat saatavilla Neuropisteen Turun toimipisteessä. Puheterapiaan voi tulla itse maksaen tai Kelan, julkisen terveydenhuollon, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Itse maksavalla asiakkaalla tulee olla lääkärin lähete tai muu todistus kuntoutustarpeesta.

Kelan maksama kuntoutus on tarkoitettu alle 65-vuotiaalle neurologista sairautta sairastavalle henkilölle, jolla on vaikeuksia arjessa ja mahdollisesti kognitiivisten taitojen (esim. muisti, keskittyminen, hahmottaminen, toiminnan ohjaaminen) toiminnoissa. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Ota yhteyttä ja varaa aika!

Selaa asiantuntijoita

Piia Siivonen

Piia Siivonen

Puheterapeutti

aikuisneurologinen puheterapia, nielemisvaikeudet, ääni- ja puhehäiriöt, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot

fi
Näytä lisää