Neuropsykologinen kuntoutus

Yksilöllisessä aikuisten neuropsykologisessa kuntoutuksessa tähdätään asiakkaan työ- tai toimintakyvyn parantamiseen.

Tutkimustiedon mukaan useat neurologiset potilasryhmät hyötyvät neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on potilaan ja hänen läheistensä tukeminen neuropsykologisten oireiden kuten muistin, keskittymisen tai toiminnan ohjaamisen hankaluuksien kanssa elämisestä. Neuropsykologinen kuntoutus alkaa aina yksilöllisten kuntoutustavoitteen tarkentamisella.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen sisältyy tavoitteista riippuen:

  • kognitiivisten taitojen (esim. muisti, keskittyminen, hahmottaminen, toiminnan ohjaaminen) harjaannuttamista
  • kompensaatiokeinojen harjoittelua
  • oiretiedostuksen tukemista
  • sopeutumisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemista
  • tavoitteiden toteutumista edistäviä kotitehtäviä.

Miten pääsen neuropsykologiseen kuntoutukseen?

Neuropsykologista kuntoutusta järjestetään vain vakuutuslaitoksen liikenne- ja tapaturmassa vammautuneille maksusitoumusasiakkaille, jolla on vaikeuksia arjessa ja mahdollisesti kognitiivisten taitojen (esim. muisti, keskittyminen, hahmottaminen, toiminnan ohjaaminen) toiminnoissa. Neuropiste ostaa neuropsykologisen kuntoutuksen alihankintapalveluna.

Ota yhteyttä ja varaa aika!