Neuropsykologinen kuntoutus

Yksilöllisessä aikuisten neuropsykologisessa kuntoutuksessa tähdätään asiakkaan työ- tai toimintakyvyn parantamiseen. Neuropiste Helsingissä neuropsykologista kuntoutusta toteutetaan Kelan maksamana.

Tutkimustiedon mukaan useat neurologiset potilasryhmät hyötyvät neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on potilaan ja hänen läheistensä tukeminen neuropsykologisten oireiden kuten muistin, keskittymisen tai toiminnan ohjaamisen hankaluuksien kanssa elämisestä. Neuropsykologinen kuntoutus alkaa aina yksilöllisten kuntoutustavoitteen tarkentamisella.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen sisältyy tavoitteista riippuen:

  • kognitiivisten taitojen (esim. muisti, keskittyminen, hahmottaminen, toiminnan ohjaaminen) harjaannuttamista
  • kompensaatiokeinojen harjoittelua
  • oiretiedostuksen tukemista
  • sopeutumisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemista
  • tavoitteiden toteutumista edistäviä kotitehtäviä.

Neuropsykologista kuntoutusta voidaan antaa yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Neuropsykologinen ryhmäterapia sisältää kaksi yksilökäyntiä ja 10–40 ryhmäkäyntiä. Ryhmäkoko on 3–5 aikuista kuntoutujaa.

Miten pääsen neuropsykologiseen kuntoutukseen?

Neuropsykologista kuntoutusta järjestetään Neuropisteen Helsingin toimipisteessä. Kuntoutukseen voi tulla ainoastaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella.

Kelan maksama kuntoutus on tarkoitettu alle 65-vuotiaalle neurologista sairautta sairastavalle henkilölle, jolla on vaikeuksia arjessa ja mahdollisesti kognitiivisten taitojen (esim. muisti, keskittyminen, hahmottaminen, toiminnan ohjaaminen) toiminnoissa. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Ota yhteyttä ja varaa aika!

Selaa asiantuntijoita

Elina Hankomäki

Elina Hankomäki

Neuropsykologi

Psykologian maisteri 2003, neuropsykologian erityistason (ET) pätevyys 2007, psykologian lisensiaatti (2011), neuropsykologian vaativan erityistason (VET) pätevyys (2015)

fien
Näytä lisää