Neuroneuvonnan työelämävalmennus on tukena työelämän muutosvaiheissa

Työelämävalmennus on apuna esimerkiksi silloin, kun työtehtävien oppiminen on muuttunut työlääksi, aloittaminen ja keskittyminen haastavaksi tai työ vaatii liikaa voimia.

Neuroliitto, Aivoliitto ja Parkinson-liitto kehittävät yhdessä mallia, jonka avulla tuetaan erityisesti kognitiivisten haasteiden kanssa kamppailevien työssä pysymistä, työhön palaamista tai työn löytämistä.

Neurologisiin sairauksiin liittyy usein kognitiivisia eli ajatustoiminnan vaikeuksia. Esimerkiksi muistin, tarkkaavaisuuden tai toiminnanohjauksen ongelmat voivat tuoda omia haasteitaan työn tekoon. Myös uupumus on tavallista. Oireet eivät aina näy ulospäin, ja niitä voi olla vaikea selittää esimiehelle tai työkaverille.

Mitä työelämävalmennuksessa tehdään?

Neuroneuvonnan työelämävalmennus tarjoaa tukea erityisesti tilanteissa, joissa kognitiiviset haasteet vaikeuttavat työskentelyä. Työntekijä saa apua tarvittavien muutosten teossa työpaikalla esimerkiksi koskien työaikaa, työtehtävien organisointia tai omia työtapoja. Valmennus toteutetaan henkilökohtaisten tapaamisten kautta yksilölliset tilanteet ja työtehtävät huomioiden.

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös työnantajan ja työterveyden kanssa.

Katso video palvelusta.

Työelämävalmennus tarjoaa tukea Varsinais-Suomessa

Kehittämistyö tehdään Varsinais-Suomessa. Tulevaisuudessa mallia on tarkoitus hyödyntää valtakunnallisesti. Kaksivuotinen pilotti on alkanut vuonna 2018, ja kehitys kestää vuoteen 2020. Kehitystyö on STEA:n rahoittamaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lataa ja tulosta esite tästä